Information

Integritetspolicy för Florin Partners Media Group AB

Denna integritetspolicy gäller från 1:a juni 2021 och uppdateras kontinuerligt för att följa myndigheternas krav.
Din integritet är viktig för oss på Florin Partners Media Group AB. För oss är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina uppgifter. Dyker det upp frågor är du varmt välkommen att höra av dig till media@florinpartners.com.

Vi går nedan igenom övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter som följer gällande lagstiftning. Vi förklarar även vilka rättigheter du har gentemot oss på på Florin Partners Media Group AB.

Vi på Florin Partners Media Group AB samlar bara in uppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi beskyddar dina personuppgifter och delar bara med oss av dina uppgifter till tredje part i vissa fall (se nedan). Vi använder endast dina uppgifter till de syften som du har delgett oss. Vi raderar dina uppgifter när vi inte behöver de längre enligt lag, eller för de tjänster som vi utlovat dig. Vi informerar dig i största möjliga mån när vi registrerar dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på olika sätt. Detta förekommer exempelvis när du kontaktar oss via vår hemsida eller registrerar dig på våra nyhetsbrev.

Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation som namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Enhetsinformation som IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar
Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga syftet med den personuppgiftsbehandling som Florin Partners Media Group AB utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. T.ex. så behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat, eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla ändamålen.
Bokföringsuppgifter/transaktioner sparas i 7 år enligt lag.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar ett antal olika personuppgifter och kategorier av personuppgifter enligt nedan uppställning. Som laglig grund är antingen:

 • Avtal - Behandling är nödvändig för att till exempel fullgöra ett tjänsteavtal.
 • Rättslig förpliktelse - Rör sig om att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.
 • Berättigat intresse - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse för att lämna erbjudanden till dig, för att marknadsföra våra tjänster och Florin Partners Media Group AB.

Vi behandlar personuppgifter för intressenter och köpare av våra tjänster.

Exempel på användningsområde till insamling av personuppgifter

Om du visar intresse för våra tjänster så behandlar Florin Partners Media Group AB dina personuppgifter för följande ändamål.
Florin Partners Media Group AB behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter Florin Partners Media Group AB behandlar inom ramen för detta ändamål är:

De olika kategorierna av uppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Personnummer
 • Kontouppgifter
 • Besöksstatistik och klickhistorik
 • Uppgifter om betalda arvoden och övriga ekonomiska transaktioner
Vilka vi överför personuppgifter till

I vissa fall är det nödvändigt för Florin Partners Media Group AB att dela med oss av personuppgifter.

 • Tjänsteleverantörer - För att kunna utföra våra tjänster kan vi komma att dela vissa uppgifter till exempelvis IT-leverantörer, marknadsföringstjänster, Fotografer och grafiska designers. Om vi delar sådan information med externa tjänsteleverantörer får de i sin tur inte dela den informationen vidare.
 • Myndigheter - på begäran.
Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära radering av personuppgifter (medges till exempel inte när vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna).
 • - Begära registerutdrag.
 • - Begära rättelse.
 • - Återkalla samtycke med framtida verkan.
Personuppgiftsansvar

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter som lämnas i kontakt med oss på vår hemsida (www.florinpartnersmedia.com). Vi ska se till att du som använder vår hemsida och tar kontakt med oss känner till vår behandling av dina personuppgifter. Har du frågor eller funderingar, kontakta oss då gärna.

Florin Partners Media Group AB, 559312-6872
Nedre Torekällgatan 17, 151 73 Södertälje
media@florinpartners.com